Vahinkoilmoitukset

GoMore sekä vakuutuspartnerimme Omocom tarvitsevat dokumentaation ja todisteet siitä, että vahinko on syntynyt vuokrauksen aikana. Jotta GoMore pystyy käsittelemään ja ratkaisemaan vahinkojen korvaamiseen liittyvät seikat yhdessä Omocomin kanssa, on tärkeää, että sekä vuokraajat, että auton omistajat noudattavat seuraavaia ohjeita:

Vuokraajan noutaessa varattua autoa

Auton kunto ja mahdolliset vauriot on tarkastettava silmämääräisesti, kuvailtava kirjallisesti ja dokumentoitava selkein valokuvin noutohetkellä ennen vuokrauksen aloittamista. Ennen auton luovutusta sekä vuokraajan, että auton omistajan tulee yhdessä tarkastaa auton olemassa olevat vauriot ja dokumentoida ne vuokrasopimukseen ennen kuin se allekirjoitetaan ja vuokraus voi alkaa. Käykää siis yhdessä auton omistajan kanssa huolella läpi niin auton ulko-osat, kuin sisätilatkin. 

Voit vapaasti ottaa valokuvia ja merkitä vahingot vuokrasopimukseen digitaalisesti sovelluksen kautta tai merkitsemällä ne vuokrasopimuksen paperiversioon. Jotta auton kuntoa olisi mahdollisimman helppoa vertailla ennen- ja jälkeen vuokrauksen, sovellus pyytää sinua ottamaan yhteensä kahdeksan valokuvaa eri kuvakulmista sekä auton nouto- että palautushetkellä. Lisäksi suosittelemme, että autosta otetut kuvat tallennetaan kuvan ottajan henkilökohtaiseen matkapuhelimeen.  

Kun palautat vuokratun auton

Auton palautuksen yhteydessä sekä vuokraajan, että omistajan tulee tarkastaa auton kunto huolellisesti. Auton omistajan ja vuokraajan vastuulla on merkitä, dokumentoida ja kuvata auto sekä mahdolliset uudet vahingot, jotka on merkittävä vuokrasopimukseen. Mikäli vuokrauksen aikana on sattunut vahinko ja autossa ilmenee palautuksen yhteydessä uusia vaurioita, vuokralaisen on hyväksyttävä ja allekirjoitettava vuokrasopimus sekä vastattava vahinkojen korvaamisesta omavastuuosuudellaan (enintään 750€). 

Mikäli vuokrasopimukseen on kirjattu uusi vahinko, GoMore ottaa yhteyttä sekä vuokraajaan että auton omistajaan ja antaa tarkempia ohjeita vahingonkorvausprosessin etenemisestä. Ennen kuin vahinkotapaus lähetetään käsiteltäväksi vakuutuskumppanillemme, vahingosta vastuussa olevan vuokralaisen on täytettävä hänelle lähettämämme vahinkoraportti, jonka jälkeen auton omistaja saa tiedon tapauksen käsittelyn seuraavasta vaiheesta, kuten lähimmän autokorjaamon valinnasta tai rahallisesta korvauksesta. 

Vahingoista ilmoittaminen sen jälkeen, kun auto on jo palautettu ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen palautuksen yhteydessä

Mikäli vuokra-aika on päättynyt ja vuokrasopimuksessa ei ole ilmoitettu uusista vahingoista, GoMore ei voi taata, että jälkikäteen ilmoitetut vahingot korvataan Omocomin myöntämän ryhmävakuutuksen kautta. Vahingon selvittämiseksi on oltava selkeä näyttö siitä, että vahinko tapahtui vuokra-aikana, sillä GoMoren on pystyttävä todentamaan vuokralaisen aiheuttamat vahingot ja erottamaan ne muista vuokrauksen jälkeen tapahtuneista mahdollisista vahingoista. 

Jos vahinko havaitaan auton omistajan toimesta vasta vuokra-ajan päättymisen jälkeen eikä vuokrasopimuksessa ole ilmoitettu uudesta vahingosta, vahinko on ilmoitettava GoMorelle viimeistään 24 tunnin kuluttua vuokra-ajan päättymisestä. Tämän jälkeen sinua pyydetään täyttämään vahinkohakemus GoMorelta saamiesi ohjeiden mukaisesti ja lähettämään se osoitteeseen support@gomore.fi. 

Voit aina olla yhteydessä meihin, mikäli kysymyksiä vahinkoilmoituksiin liittyen tulee!