Kuinka laskemme autojen vertaisvuokrauksesta johtuvat säästöt CO2-päästöissä

Ympäristön ja ilmaston kannalta autojen jakaminen on järkevämpää kuin se, että jokainen meistä omistaisi auton itse. Jakaminen vähentää autoista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä, mutta on huomioitava, että päästöjen laskentamallit ja tavat vaihtelevat perustuen useille eri olettamille. 

GoMoressa jokaisen jäsenen profiilissa on nähtävillä luku, joka kertoo kuinka monta kiloa (kg) hiilidioksidia (CO2) kyseinen jäsen on säästänyt autoja jakamalla. Tämä numero saadaan laskemalla kuinka paljon säästöjä CO2-päästöissä aiheutuu siitä, kun jäsen vuokraa toisen jäsenen auton, verrattuna oman auton hankinnasta aiheutuviin päästöihin.   

Laskentatavastamme voidaan olla montaa mieltä, sillä yhtä oikeaa mallia ei ole vielä kehitetty. Juuri siksi haluammekin herättää keskustelua ja pyrkiä vastavuoroisen ymmärryksen rakentamiseen autojen jakamisen vaikutuksista CO2-päästöjen vähentämisessä. Alla avaamme tarkemmin laskentatapamme yksityiskohtia. 

CO2-säästöt vuokratessasi auton 

Autojen vuokraaminen toisiltamme ja niiden järkevämpi käyttö verrattuna siihen, että jokainen meistä omistaisi oman auton, vähentää uusien autojen tuotantoa. Näin ollen, CO2-laskelmamme perustuu uusien autojen tuotannosta aiheutuviin päästöihin, joita autojen jakaminen säästää.   

Laskentamallin logiikka on seuraava:

  • Vuokraajat käyttävät jo olemassa olevaa autoa vuokratessaan muilta GoMoren jäseniltä, jonka takia vuokraus säästää tietyn prosenttiosuuden uuden auton tuotannosta aiheutuvista päästöistä
  • Auto on keskimäärin aktiivisesti käytössä tietyn määrän päiviä elinkaarensa aikana 
  • Jos olemassa oleva auto vuokrataan yhdeksi päiväksi, ja autoilla on keskimäärin esim. 100 aktiivista käyttöpäivää elinkaarensa aikana, tämä yhden päivän vuokraus säästäisi 1 %:n uuden auton tuotannosta aiheutuvista päästöistä 
  • Vuokraajan ja auton omistajan GoMore-profiileissa näkyvät vuokrauksista aiheutuneet säästöt CO2-päästöissä jaetaan heidän välillään tasan 

Laskelmassa käytetään seuraavia arvoja:

Olettamat auton elinkaaresta Olettama
Auton elinkaari vuosissa (2021) 14,2
Päiviä vuodessa 365
Aktiivisia autonkäyttöpäiviä vuodessa keskimäärin* 8%
Aktiivisia autonkäyttöpäiviä elinkaaren aikana keskimäärin 14,2*365*8% = 415
Tuotannosta aiheutuvat CO2-päästöt
Yhden auton keskimääräiset tuotantopäästöt, CO2 kg 8.000
Sähköauton akun- ja lataushybridiauton tuotannosta aiheutuvat keskimääräiset päästöt, CO2 kg 5.400
Keskimääräisen auton tuotannosta aiheutuvat päästöt, CO2 kg** 9.080
Auton elinkaaripäästöt per aktiivinen käyttöpäivä, CO2 kg
9.080 / 415 = 21,9

* Prosenttiosuus päivistä vuodessa, joiden aikana aktiivisin GoMoren vuokraajakunta (top 5 %) käyttää autoa. Vuokrausten takia tuottamatta jääviä uusia autoja käytettäisiin todennäköisesti tätä lukua vastaava määrä päiviä vuodessa. 

** Laskentamallissa oletetaan, että sähköautojen ja lataushybridien määrä vastaa 20 %:a uusien autojen myynnistä vuonna 2021. Näin ollen, akkutuotannosta aiheutuvat CO2-päästöt painotetaan 20 %:n mukaisesti, eli: 20 % * 5,400 = 1,080. 

Yllä olevaan perustuen, jos autoa jaetaan vuokraamalla yhdeksi päiväksi, säästetään tällä 21,9 CO2 kg, eli vuokraaja sekä omistaja ovat kumpikin säästäneet päästöissä 10,95 CO2 kg, joka lisätään molempien jäsenten GoMore profiileihin. Huomioitavaa on, että 1 päivä on tässä laskettu niiden alkaneiden kalenteripäivien mukaan, jolloin auto on ollut käytössä. Näin ollen, 25 tunnin vuokraus lasketaan kahdeksi päiväksi. 

Lähteet 

1. Statistics Denmark (2018). New cars last 1.6 years less than ten years ago
2. The Climate Council (2018, page 17). How climate-friendly are electric cars compared to petrol and diesel cars?
3. Zetland (2017). Why electric cars are always green (and how they can be even greener)
4. The Danish Car Importers (2020). 2020 became the green turning point for car sales
5. The Economic Councils (2018). Documentation of car model
6. Niras (2020, page 18) on the basis of the Danish Energy Agency (2016, page 59). Energy Statistics 2016