Sähköauton lataus Keyless-vuokrauksen aikana

Tämä artikkeli käsittelee Keyless-sähköautojen latausta. Polttomoottoriautojen tankkausta ja kilometrejä koskevaan artikkeliin voit tutustua täällä. Ei-Keyless sähköautojen latausta koskevaan artikkeeliin voit tutustua täällä.

Kuka vastaa Keyeless-vuokrauksen latauskustannuksista?

Mikäli ei ole vuokralaisen ja omistajan kesken toisin sovittu, on vuokralaisen palautettava auto omistajalle samalla lataustasolla, kuin mitä autossa oli vuokrauksen alkaessa. Näin ollen vuokralainen lähtökohtaisesti vastaa vuokrauksen ajan latauskustannuksista.

Sähköautojen omistajat voivat kuitenkin halutessaan sisällyttää loppulatauksen vuokrauksen päivähintaan, jolloin auto voidaan palauttaa pienemmällä lataustasolla kuin mitä autossa oli vuokrauksen alkaessa. Tämä on hyvä kirjata auton tietoihin (auton kuvaus & palautustiedot).

Omistajien on myös halutessaan mahdollista veloittaa loppulatauksen kustannukset vuokralaiselta ennalta sovitun hinnaston mukaan (esim. auton kuvaukseen & palautustietoihin merkattuna). Tällöinkin auto voidaan palauttaa pienemmällä lataustasolla kuin mitä autossa oli vuokrauksen alkaessa. Esimerkiksi:

  • 1 % = 0,50 €
  • 10 % = 5 €

Kuinka lataustaso rekisteröidään?

Suurin osa Keyless-sähköautoista ilmoittaa lataustason automaattisesti vuokrasopimukseen, jolloin vuokralaisen ei tarvitse sitä itse täyttää. Mikäli auton lataustasoa ei automaattisesti saada vuokrasopimukseen Keyless-järjestelmän kautta, pyytää sovellus vuokralaista täyttämään tiedot lataustasosta vuokrasopimukseen autoa noudettaessa ja palautettaessa.

Mitä tapahtuu, jos vuokralainen palauttaa auton pienemmällä tai suuremmalla lataustasolla kuin noudettaessa?

Jos auto palautetaan pienemmällä lataustasolla kuin mitä siinä oli noudettaessa, tämä on kirjattava sovelluksesta löytyvään vuokrasopimukseen. Mikäli vuokralaisen ja omistajan kesken ei ole toisin sovittu, on vuokralainen velvollinen maksamaan omistajalle latauksesta aiheutuneet kulut.

Mikäli omistaja on sisällyttänyt loppulatauksen vuokrauksen hintaan, voi auton palauttaa pienemmällä lataustasolla kuin noudettaessa.

Mikäli omistaja on ilmoittanut ennakkoon puuttuvan lataustason hinnaston, on vuokralainen velvollinen maksamaan latauskustannukset tämän hinnaston mukaisesti. 

Mikäli vuokralainen toimittaa auton suuremmalla lataustasolla kuin mitä autossa oli vuokrauksen alkamishetkellä, auton omistaja ei ole velvoitettu hyvittämään erotusta vuokraajalle.

Huomioitavaa

Sähköautojen latauksen osalta GoMoren järjestelmä ei tällä hetkellä vielä tee automaattisesti veloituksia vuokralaiselta puuttuvan lataustason osalta (kuten polttomoottoriautoissa puuttuvan polttoaineen osalta tehdään). Tästä syystä omistajat ja vuokralaiset voivat ensisijaisesti sopia latauksen lisäkuluista kahden kesken (esim. MobilePay / tilisiirto).

Sähköautoa ei GoMoren vuokraehtojen mukaan saa koskaan palauttaa alle 20 % lataustasolla. Mikäli auto palautetaan akun lataustason ollessa alle 20% eikä sitä ole liitetty laturiin, peritään vuokralaiselta automaattisesti 10 € maksu, sekä mahdolliset puuttuvasta lataustasosta aiheutuvat lisäkulut.

Jos sähköautojen latausasioissa tulee mieleen lisäkysymyksiä, otathan yhteyttä GoMoren tukeen, niin autamme asian selvittämisessä!