Liikennevahinko, jossa kolmas osapuoli mukana

Mikäli vuokrauksen aikana sattuu liikennevahinko, soita tarvittaessa Poliisi paikalle.

Liikennevahingon sattuessa, tulee GoMoren vuokraajan aina kirjata ylös auton rekisterinumero ja pyytää kolmannen osapuolen (eli liikennevahingossa osallisen henkilön) yhteystiedot ja vakuutustiedot. Näiden lisäksi vuokraajan tulee valokuvata liikennevahinko sekä tapahtumapaikka.

Tämän jälkeen GoMoren vuokraajan on välittömästi ilmoitettava liikennevahingosta sekä auton omistajalle että GoMorelle. Tämän jälkeen GoMoren vuokraajan on heti toimitettava nämä tiedot auton omistajalle liikennevakuutusilmoitusta varten. GoMoren vuokraajan tulisi myös antaa omat yhteystiedot kolmannelle osapuolelle. Liikennevakuutusyhtiö on tarvittaessa yhteydessä GoMoren vuokraajaan pyytääkseen lisätietoja.

GoMoren vuokraajan aiheuttama vahinko

Mikäli GoMoren vuokraaja on aiheuttanut liikennevahingon, korvataan GoMoren kautta vuokralla olleen auton korjauskulut GoMoren vakuutusyhtiön eli Omocomin vakuutuksesta, jonka vuoksi meidän auton omistajan tulee tehdä vahinkoilmoitus Omocomille. Kolmannen osapuolen auton vauriot korvataan GoMoren auton omistajan liikennevakuutuksesta, eli GoMoren auton omistajan tulee myös tehdä vahinkoilmoitus omalle liikennevakuutusyhtiölle. Omocom korvaa GoMoren auton omistajalle liikennevakuutuksen aktivoitumisesta seuranneet bonusmenetykset.

Kolmas osapuoli on aiheuttanut vahingon GoMoren kautta vuokralla olevalle autolle

Mikäli liikennevahinkoa ei ole aiheuttanut GoMoren vuokraaja vaan kolmas osapuoli, tulee kolmannen osapuolen tehdä vahinkoilmoitus omaan liikennevakuutukseen. GoMoren auton omistajan vauriot korvataan tämän kolmannen osapuolen liikennevakuutuksesta. Kolmannen osapuolen korjaukset korvataan hänen omasta kaskovakuutuksesta.

Yleistä liikennevakuutuksesta

Vahinkoilmoitus liikennevakuutukseen tehdään aina "syyllisen" osapuolen vakuutusyhtiöön.

Kun "syyllisen" osapuolen auton omistaja on tehnyt liikennevakuutusilmoituksen, on vakuutusyhtiö yhteydessä liikennevahingon toiseen osapuoleen (eli "syyttömään" osapuoleen) tiedustellakseen lisätietoja. Mikäli Poliisi on soitettu paikalle, tiedustelee vakuutusyhtiö Poliisilta lisätietoja. 

Kun "syyllisen" osapuolen liikennevakuutusyhtiö on tehnyt korvauspäätöksen, on kyseinen liikennevakuutusyhtiö yhteydessä sekä ilmoituksen tekijään että toiseen osapuoleen, eli “syyttömään” osapuoleen (auton omistaja). GoMoren vuokraajaan ei olla yhteydessä päätöksen suhteen.

Mikäli kolmannen osapuolen rekisterinumero ei ole selvillä, yrittää liikennevakuutusyhtiö selvittää sen kolmannen osapuolen henkilötietojen perusteella, eli "syyllisen" osapuolen auton omistajan tulisi joka tapauksessa tehdä liikennevakuutusilmoitus.

Jos “syyllinen” osapuoli ei tee vahinkoilmoitusta omaan liikennevakuutukseensa, voi GoMoren auton omistaja itse tehdä vahinkoilmoituksen omaan liikennevakuutukseensa ja ilmoittaa heille kolmannen osapuolen yhteystiedot. Tämän jälkeen GoMoren auton omistajan liikennevakuutus on yhteydessä kolmannen osapuolen liikennevakuutukseen, jotta asiaa voidaan edistää.